ความสุขกับเดินทางนับพันไมล์ กับ ดูโกล ฮอลิเดย์ กับผู้ชำนาญการท่องเที่ยว รัสเซียและยุโรปตะวันออก ตลอดปี ไม่ว่าจะให้บริการ แบบกรุ๊ปทัวร์ หรือส่วนตัว การดูงานสัมมนา ให้บริการโดยคนไทย ไทยภัทรเซนเตอร์ ( Thai Pattara Centre ) ที่ตั้งอยู่ในประทศรัสเซีย รอให้บริการอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง ตลอดการเดินทาง


Package Tour

Tour no. A5801
Program Discovery Russia
(Moscow,st.Pertersburg)
8 วัน 5 คืน
89,800 บาท
79,800 บาท !!


Tour no. A5802
Program Eco Russia
(Moscow,st.Pertersburg)
8 วัน 5 คืน
79,800 บาท
69,800 บาท !!


Tour no. B5801
Program Adventure Russia-Turkey
(Moscow,st.Pertersburg,Turkey)
8 วัน 5 คืน
89,000 บาท
79,000 บาท !!
สัมผัสประสบการณ์ ใหม่ ยุโรปตะวันออก (รัสเซีย)
มอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


บนสายการบินรางวัลยอดเยี่ยม อิมิเรตส์แอร์ไลน์ เครื่องบิน 2 ชั้น A380
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวย่านกลางเมือง ดื่มด่ำกับอาหารพื้นเมือง
และอาหารนานาชาติ ค่ำคืนหรู Gala Dinner ใน พระราชวัง
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยคนไทยตลอดการเดินทาง

Program Discovery Russia 8 วัน 5 คืน
(Moscow,st.Pertersburg)
89,800 บาท
79,800 บาท !!


<< รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็ม >>


ท่องเที่ยวประทศรัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก
สายการบิน Emirates Airline 380 เครื่องบิน 2 ชั้นขนาดใหญ่
วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพ – ดูไบ(Transfer) - มอสโก
วันที่ 3 จัตุรัสแดง (RED SQUARE) - มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S) - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์พระราชวังเครมลิน (Kremlin) - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ถนนอารบัต (Arabat Street)
วันที่ 4 สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก (METRO) - โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) - ห้างสรรพสินค้า GUM (ห้างกุม )- -ละครสัตว์ (Russian Circus)
วันที่ 5 ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovsky Souvenir Market)
และเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้า นครราชินีแห่งยุโรปเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ 6 เรือรบหลวง ออโรรา - อาคารบัญชาการฐานทัพเรือ - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(พระราชวังฤดูหนาว) - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด
วันที่ 7 ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พระราชวังแคเธอรีน
วันที่ 8 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กำหนดการเดินทาง ปี 25622019
เมษายน วันที่ 21-27 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก79,800 บาท
พฤษภาคม วันที่ 18-25 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก79,800 บาท
มิถุนายน วันที่ 12-19 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก89,800 บาท
กรกฏาคม วันที่ 13-20 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโกรอกำหนดราคา
สิงหาคม วันที่ 3-10 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโกรอกำหนดราคา
กันยายน วันที่ 7-14 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโกรอกำหนดราคา
หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมหากมีสถานที่ใดปิดทำการเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ทางบริษัท จะจัดสถานที่ชดเชย ที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหากมีจำนวนไม่ถึง 25ท่าน
ลุยดินแดนแห่งอารยธรรม ยุโรปตะวันออก (รัสเซีย)
มอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


สัมผัสความหลากหลาย ทางสถาปัตยกรรม ชมเมื่องราชินีแห่งยุโรปตะวันออก
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวย่านกลางเมือง ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
และอาหารนานาชาติ ค่ำคืนหรู Gala Dinner ใน พระราชวัง
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยคนไทยตลอดการเดินทาง

Program Eco Russia 8 วัน 5 คืน
79,800 บาท
69,800 บาท !!<< รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็ม >>


สายการบิน AIR ASTANA
วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพ – อัลมาตี้ คาซัคสถาน (Transfer) - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคเธอรีน
วันที่ 3 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เรือรบหลวง ออโรรา - อาคารบัญชาการฐานทัพเรือ - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(พระราชวังฤดูหนาว) - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด
วันที่ 4 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
และเดินทาง โดยรถไฟ Mega polis Express ความเร็วสูงมุ่งหน้ากรุงมอสโก
วันที่ 5 กรุงมอสโก จัตุรัสแดง (RED SQUARE) - มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S ) - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์พระราชวังเครมลิน (Kremlin) - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ถนนอารบัต (Arabat Street)
วันที่ 6 กรุงมอสโก - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก (METRO) - โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) - ห้างสรรพสินค้า GUM ( ห้างกุม )
วันที่ 7 กรุงมอสโก - ตลาดอิสมายลอฟ (Izmailovsky Souvenir Market)
วันที่ 8 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กำหนดการเดินทาง ปี 25622019
เมษายน วันที่ 20-27 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก69,800 บาท
พฤษภาคม วันที่ 18-25 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก69,800 บาท
มิถุนายน วันที่ 22-29 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก79,800 บาท
กรกฏาคม วันที่ 20-27 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโกรอกำหนดราคา
สิงหาคม วันที่ 17-24 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโกรอกำหนดราคา
กันยายน วันที่ 21-28 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโกรอกำหนดราคา
หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมหากมีสถานที่ใดปิดทำการเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ทางบริษัท จะจัดสถานที่ชดเชย ที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหากมีจำนวนไม่ถึง 25ท่าน
เยือนดินแดน 2 ทวีป รัสเซีย-ตุรกี
ชมการผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชีย
มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อิสตันบูล


สัมผัสความหลากหลาย ทางสถาปัตยกรรม ชมเมื่องราชินีแห่งยุโรปตะวันออก
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวย่านกลางเมือง ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
และอาหารนานาชาติ ค่ำคืนหรู Gala Dinner ใน พระราชวัง
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยคนไทยตลอดการเดินทาง

Program Adventure Russia-Turkey 8 วัน 5 คืน
89,000 บาท
79,000 บาท !!<< รายละเอียดโปรแกรมฉบับเต็ม >>


สายการบิน TURKISH AIRLINE
วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพ – อิสตันบูล (Transfer) - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคเธอรีน
วันที่ 3 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เรือรบหลวง ออโรรา - อาคารบัญชาการฐานทัพเรือ - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(พระราชวังฤดูหนาว) - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด
วันที่ 4 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
และเดินทาง โดยรถไฟ Mega polis Express ความเร็วสูงมุ่งหน้ากรุงมอสโก
วันที่ 5 กรุงมอสโก จัตุรัสแดง (RED SQUARE) - มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S ) - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์พระราชวังเครมลิน (Kremlin) - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ถนนอารบัต (Arabat Street)
วันที่ 6 กรุงมอสโก - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก (METRO) - โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION) - ห้างสรรพสินค้า GUM ( ห้างกุม )
เดินทางไป อิสตันบูล ตุรกี
วันที่ 7 ฮิปโปโดม (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต - สุเหร่าสีน้าเงิน (Blue Mosque) - อ่างเก็บน้าใต้ดินเยเรบาตัน (Underground Cistern) - พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) - -ตลาดสไปซ์มาร์เกต (SPICE MARKET)
วันที่ 8 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กำหนดการเดินทาง ปี 25622019
เมษายน วันที่ 20-27 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก ตุรกี อิสตันบูล79,000 บาท
พฤษภาคม วันที่ 18-25 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก ตุรกี อิสตันบูล79,000 บาท
มิถุนายน วันที่ 22-29 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก ตุรกี อิสตันบูล89,000 บาท
กรกฏาคม วันที่ 20-27 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก ตุรกี อิสตันบูลรอกำหนดราคา
สิงหาคม วันที่ 17-24 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก ตุรกี อิสตันบูลรอกำหนดราคา
กันยายน วันที่ 14-21 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก ตุรกี อิสตันบูลรอกำหนดราคา
หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยวตามความเหมาะสมหากมีสถานที่ใดปิดทำการเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ทางบริษัท จะจัดสถานที่ชดเชย ที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหากมีจำนวนไม่ถึง 25ท่าน

© 2015 DUGOAL HOLIDAYS. ALL RIGHT RESERVED.