ภาษารัสเซีย


ประเทศรัสเซียใช้ภาษารัสเซีย เป็นภาษาประจำชาติ ส่วนใหญ่ ไม่พูดและไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ สำหรับคนรัสเซียที่พูดภาษาอังกฤษได้คือ คนที่ทำงานอยู่ในส่วนของโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว ไกด์ บริษัทเอกชนของต่างชาติ พ่อค้าแม่ค้าขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว ส่วนร้านค้า ห้างสรรพสินค้า แท็กซี่ ต่างๆ ต้องใช้คู่มือภาษารัสเซียและภาษามือเข้าช่วยในในการซื้อต่อรองราคาสินค้าต่างๆ หรืออาจใช้เครื่องคิดเลขในการต่อรองกัน

© 2015 DUGOAL HOLIDAYS. ALL RIGHT RESERVED.