สาธารณูปโภคในรัสเซีย


ระบบไฟฟ้า

ใช้ไฟฟ้าในรัสเซียบ้านที่ 220โวลล์ เหมือนเมืองไทยแต่มีข้อแตกต่างตรงที่เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดจะเป็นปลั๊กขากลม 2 ขาและเต้าเสียบจะเป็นรูกลม 2 รู ซึ่งขนาดของรูกลมและความกว้างระหว่างขาปลั๊กและรูเต้าเสียบจะเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองไทยแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองไทยบางประเภท ปลั๊กเสียบเป็นขาแบน 2 ขาฉะนั้นจะต้องใช้ ADAPTER ต่อให้เป็นขากลม 2 ขาก่อน


น้ำประปา ระบบน้ำใช้

อาคารทุกหลังจะมีก๊อกน้ำร้อนและน้ำเย็น น้ำร้อนจะเป็นน้ำร้อนที่ร้อนจัดเพราะจะใส่สารเคมีเพื่อช่วยให้เกิดความร้อนอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นจึงห้ามนำมาดื่มหรือใช้ประกอบอาหาร แต่สามารถใช้อาบและซักล้างได้ ( แต่อาบไปนานๆ ผิวจะเสีย ) ส่วนน้ำเย็นจะเป็นน้ำที่เย็นจัด สามารถประกอบอาหารได้ โดยปกติแล้วคนรัสเซียเองจะดื่มน้ำจากก๊อกน้ำเย็นได้เลย แต่สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยอาจจะรู้สึกขาดรสชาติเพราะน้ำเย็นจะรู้สึกกร่อยจึงแนะนำให้ซื้อน้ำดื่มจากร้านค้าทั่วไปตามท้องถนนหรือร้านอาหารในโรงแรมแต่ราคาค่อนข้างสูง น้ำดื่มที่มีขายนั้นมีอยู่ 3 ชนิดคือ น้ำดื่มชนิดก๊าซ น้ำดื่มชนิดไม่มีก๊าซและน้ำแร่

© 2015 DUGOAL HOLIDAYS. ALL RIGHT RESERVED.