เงินตรา


รัสเซียใช้เงินสกุล รูเบิล (ruble: RUB) โดยเดิมปี 2014 มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 RUB เท่ากับประมาณ 0.99 บาทไทย แต่ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี 2014 เงิน 1 ดอลล่าแลกได้ ช่วง 65-75 รูเบิล ก็ประมาณ 2 เท่า คือง่ายๆ 1 บาท มีค่า 2 รูเบิลกว่า โดยประมาณ แล้วแต่ช่วงนั้นๆ นะครับ

© 2015 DUGOAL HOLIDAYS. ALL RIGHT RESERVED.