เทคนิคการซื้อสินค้าในรัสเซีย


การซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ตามสถานที่ต่างๆ สามารถใช้เงินรูเบิ้ลหรือเงินดอลลาร์ซื้อได้ โดยสามารถต่อรองราคากับคนขาย ได้ส่วนร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ต้องใช้เงินรูเบิ้ลซื้อเท่านั้น โดยจะมีวิธีการซื้อสินค้าคือที่จะซื้อ (หรือให้คนขายเขียนใส่กระดาษ) ไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์ แล้วนำใบเสร็จไปรับของที่คนขาย ราคาไม่สามารถต่อรองได้


ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ตทุกแห่งในรัสเซีย จะไม่มีถุงใส่สินค้าให้ฟรีเหมือนในเมืองไทย หากต้องการถุงใส่สินค้าต้องซื้อเพิ่ม และ แน่นอน !! ท่านพกไปเองได้ !!

© 2015 DUGOAL HOLIDAYS. ALL RIGHT RESERVED.