เวลาในรัสเซีย


ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน เวลาที่มอสโคว์และเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจะช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 3 ช.ม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม เวลาที่มอสโคว์และเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจะช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 4 ช.ม หรือตามที่ ทางการประกาศ

ร้านค้า, ที่ทำการ และ สถานที่ท่องเที่ยว

โดยปกติแล้วจะเปิดทำการประมาณ 10.00 น
ห้างสรรพสินค้าจะเปิดทำการถึง 21.00 น.
ส่วนร้านค้าย่อยๆ เปิดทำการถึง 19.00 น.
ธนาคารเปิดทำการถึง 17.00 น.
ร้านอาหารใหญ่และมีชื่อเสียงเปิดทำการตั้งแต่ 12.00 – 24.00 น.
และยังมีร้านค้า, ร้านอาหาร, แหล่งบันเทิง, คาสิโน ที่จะเปิดทำการตั้งแต่17.00 – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

© 2015 DUGOAL HOLIDAYS. ALL RIGHT RESERVED.